bouquet

Guestbook:

เรียงร้อยถ้อยคำส่งสารสัมพันธ์ ถึง

 

“ดร.มัทนา สานติวัตร”

 
เนื่องในวาระเกษียณอายุของ   ดร.มัทนา สานติวัตร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
คณะกรรมการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุอธิการบดี จึงขอเชิญอาจารย์
และบุคลากรทุกท่านร่วมฝากข้อความแสดงความรักและความผูกพัน
เพื่อเป็นที่ระลึกแด่ ดร.มัทนา ในสมุดเยี่ยมชมออนไลน์

111 comments on “Guestbook:
 1. ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย says:

            ท่านอธิการบดีมัทนา ได้อุทิศตน เสียสละเวลา และทุ่มเททำงานเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัยมายาวนานต่อเนื่อง แบบไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของ “ผู้นำที่เข้มแข็ง และเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา” ท่านเป็นผู้นำ ที่ “ให้โอกาส” และ เป็น “ครู” ของพวกเราทุกคน คำสอนของท่าน เปี่ยมไปด้วยคุณค่า และเต็มไปด้วยแนวทางปฏิบัติที่สุขุมรอบคอบ ท่านทำงานหนักมานาน สิ่งดี ๆ ที่ท่านเคยทำ วันวานจนถึงวันนี้ พวกเราจะจำจดมิหมดสิ้น พวกเราจะเคารพรักและศรัทธาท่านตลอดไป ขอคุณงามความดีที่ท่านมี ส่งผลให้ท่าน มีชีวิตหลังเกษียณ ที่เต็มไปด้วยความสุข สุขภาพแข็งแรง ได้ทำทุกอย่างที่ท่านตั้งใจ และขอให้ท่านคอยเป็นกำลังใจให้ “พวกเราชาว BU” ตลอดไป

    ด้วยความเคารพรัก
   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย

 2. ดร.สุนทรี รัตภาสกร says:

            ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี ดร.มัทนา ที่ได้สอนและถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีความสุข รวมทั้งได้คอยชี้แนะแก้ปัญหาให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ตลอดจนให้กำลังในยามที่มีอุปสรรค โดยตลอดระยะเวลาที่มีโอกาสได้สัมผัสและทำงานภายใต้ท่านอธิการบดี ตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนถึงเวลานี้กว่า 20 ปี ท่านได้ให้โอกาสมากมายในการเรียนรู้สิ่งใหม่และสนับสนุนอย่างดี สอนให้มีทัศนคติเชิงบวก อดทน และท่านเป็นแบบอย่างของการให้ก่อนเสมอ ในวาระที่เกษียณอายุนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลก ดลบันดาลให้ ท่านอธิการบดี ดร.มัทนา สานติวัตร มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขมากๆ ค่ะ

    ด้วยความเคารพอย่างสูง
   

  ดร.สุนทรี รัตภาสกร

 3. วิรัตน์ รัตตากร says:

  กราบเรียน ท่านอธิการบดี

  ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้อาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ขอขอบพระคุณ ในคำแนะนำทั้งในการทำงานในมหาวิทยาลัย ในวงการวิชาชีพ ที่อาจารย์มีให้ผมตลอดมาเป็นอย่างยิ่งครับ

  ด้วยความเคารพและระลึกถึงครับ

  วิรัตน์ รัตตากร

 4. อ.เสงี่ยม รัตนภูพันธ์ says:

  ขอแสดงความยินดีและขอส่งความปราถนาดี แด่ ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ได้บริหารงานของมหาวิทยาลัย ในโอกาสครบวาระการเกษียณอายุ

  อาจารย์เสงี่ยม รัตนภูพันธ์

 5. นิธิศ จิรัชยะกูล says:

  ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้อาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรง สมปรารถนาทุกประการ

  ด้วยความเคารพรัก

  นิธิศ จิรัชยะกูล

ฝากข้อความ

(ข้อความของท่านจะปรากฏที่หน้าสุดท้าย)