bouquet

Guestbook:

เรียงร้อยถ้อยคำส่งสารสัมพันธ์ ถึง

 

“ดร.มัทนา สานติวัตร”

 
เนื่องในวาระเกษียณอายุของ   ดร.มัทนา สานติวัตร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
คณะกรรมการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุอธิการบดี จึงขอเชิญอาจารย์
และบุคลากรทุกท่านร่วมฝากข้อความแสดงความรักและความผูกพัน
เพื่อเป็นที่ระลึกแด่ ดร.มัทนา ในสมุดเยี่ยมชมออนไลน์

111 comments on “Guestbook:
1 3 4 5 6 7 23
 1. ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี says:

  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพโปรดคุ้มครองและบันดาลให้พร.มัทนา สานติวัตร ประสบแต่ความสุข ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายและโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ หวังสิ่งใดขอให้ได้สมความปรารถนาทุกประการ

  ด้วยความเคารพ
  ศิริชัย มงคลเกียรติศรี

 2. ธนากฤษ ไวยวุฒิ says:

  การที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีท่าน ดร.มัทนา เป็นอธิการบดีนั้น นับได้ว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย ท่าน ดร.มัทนา ได้นำพามหาวิทยาลัยกรุงเทพมาสู่ความเจริญก้าวหน้าด้วยความทุ่มเท ทั้งแรงกาย และแรงใจ จนทำให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์ และมีระบบการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมไม่แพ้ใคร ท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่ควรยึดมั่นประปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่ง เป็นทั้งผู้ให้และผู้มีเมตตาต่อศิษย์และบุคลากรทุกคน ในวาระเกษียณอายุของ ดร.มัทนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีแต่ความสุข มีสุขภาพร่างกายที่เเข็งแรงสมบูรณ์ สุดท้ายนี้ขออำนาจพระพุทธสุรัตนมุนี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จงโปรดช่วยปกปักรักษาคุ้มครองท่าน ดร.มัทนา ให้เเคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง ให้มีแต่ความสุขและสิ่งดีดีตลอดไป

  ด้วยรักและเคารพ

  ธนากฤษ ไวยวุฒิ

 3. ketsamanan says:

  ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้อาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรง สมปรารถนาทุกประการ

  ด้วยความเคารพ
  เกษมานันท์ นพจรูญศรี

 4. Pornchai Semjang says:

  เนื่องในวาระเกษียณอายุของอาจารย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาตลอดระยะเวลาการทำงานของอาจารย์ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อาจารย์เคารพนับถือ ดลบันดาลให้อาจารย์ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และคิดทำสิ่งใดให้สำเร็จสมดั่งปรารถนาทุกประการ

  คำสอน คำแนะนำ ที่ได้รับล้วนมีค่ายิ่ง เรื่องเล่า และประสบการณ์จะจดจำไว้เป็นแนวทาง
  ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรัก ความเมตตา และโอกาส กับศิษย์คนนี้

  พรชัย เสมแจ้ง

 5. สิทธิศักดิ์ วงศ์กนกพันธ์ says:

  ในฐานะอาจารย์
  อาจารย์เป็นผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งที่ผมเคยได้เห็น และท่านใส่ใจในผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนจำแต่ละคนได้เสมอ ผมเคารพ และมีท่านเป็นหนึ่งในตัวอย่างในการทำงานครับ

  ในฐานะลูกศิษย์
  ผมเป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นแรก สมัยที่ท่านยังคงดำรงตำแหน่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท่าจะคอยมาเยี่ยม คณะน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ นั่นเป็นการแสดงถึงความห่วงใย ใส่ใจกับนักศึกษาของท่านเสมอมา

1 3 4 5 6 7 23

ฝากข้อความ

(ข้อความของท่านจะปรากฏที่หน้าสุดท้าย)