bouquet

Guestbook:

เรียงร้อยถ้อยคำส่งสารสัมพันธ์ ถึง

 

“ดร.มัทนา สานติวัตร”

 
เนื่องในวาระเกษียณอายุของ   ดร.มัทนา สานติวัตร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
คณะกรรมการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุอธิการบดี จึงขอเชิญอาจารย์
และบุคลากรทุกท่านร่วมฝากข้อความแสดงความรักและความผูกพัน
เพื่อเป็นที่ระลึกแด่ ดร.มัทนา ในสมุดเยี่ยมชมออนไลน์

111 comments on “Guestbook:
 1. สิรินธร จียาศักดิ์ says:

  เรียน ท่านอธิการหญิงคนแรก

  ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆ นะคะสำหรับการบริหารงานด้วยความอบอุ่น การดูแลใจใส่คณาจารย์ด้วยดีเสมอมาตลอดเวลา 8 ปี
  ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายจงอำนวยอวยพรให้อาจารย์มีความสุข พบเจอแต่สิ่งดีๆ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะ
  อาจารย์จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจตลอดไปค่ะ

  ด้วยความรักและความเคารพค่ะ
  สิรินธร จียาศักดิ์

 2. กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์ says:

  เรียน ท่านอธิการบดี ที่เคารพอย่างสูง

  ท่านอาจารย์ ดร.มัทนา ในความทรงจำของดิฉัน ท่านคือผู้ใหญ่ที่มีความกรุณาและเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดิฉันเคารพนับถือเป็นอย่างสูงมาโดยตลอด โดยตลอดระยะเวลาที่ดิฉันศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้วยทุนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้น ดิฉันจะได้รับการ์ดอวยพรปีใหม่จากท่านอาจารย์พร้อมกับคำอวยพรและกำลังใจที่เขียนโดยลายมือของท่านอาจารย์ทุกปีจนกระทั่งดิฉันสำเร็จการศึกษา ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจอย่างมากของท่านอาจารย์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านอาจารย์ที่มีต่ออาจารย์ทุนอย่างดิฉัน ดิฉันจึงขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านอาจารย์ค่ะ และดิฉันจะตั้งใจทำหน้าที่ของตนต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่างเต็มความสามารถค่ะ

  ในโอกาสที่ท่านอาจารย์เกษียณอายุ ดิฉันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดคุ้มครองท่านอาจารย์ ดร. มัทนา ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกประการตลอดไปค่ะ

  ด้วยความเคารพอย่างสูง
  กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์

 3. Dr. Panadda Unyapho says:

  Dear Madam President, Dr. Mathana Santiwat,

  It’s been an honor and a privilege to have served you. You are a true teacher, a great mentor, a compassionate while at the same time strong and determined leader. I will always remember your words of advice, your exemplary work ethics, your kindness, and not to forget your sense of humor (and your love of flowers). I have learned so much from you. You once said, “Just do your best and enjoy every day. That is all.” I know, like so many of us here at BU, I will surely miss you, Madam President.

  May your retirement be filled with happiness and fun na ka.

  With love & respect, always,
  Panadda Unyapho

 4. กานดาวรรณ แก้วผาบ says:

  เรียน ดร.มัทนา สานติวัตร
  อธิการบดีหญิงคนแรกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  กราบขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์นับถือ โปรดช่วยดลบันดาลให้อาจารย์สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
  มีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใส และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการค่ะ

  ด้วยรักและเคารพอย่างสูงค่ะ
  กานดาวรรณ แก้วผาบ

 5. พันธมิตร คุณศรีรักษ์สกุล says:

  เรียน ดร.มัทนา สานติวัตร

  ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับอาจารย์อยู่หลายงานตลอด 30 กว่าปี ได้เห็นความทุ่มเทที่อาจารย์มีให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ตลอดเวลา ไม่เว่้นแม้แต่วันหยุด จนทำให้ผมและบุคลากรรู้สึกถึงความรักที่อาจารย์มีให้กับมหาวิทยาลัย และเหมาะสมกับชื่อ ดร.มัทนา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งหลวงพ่อเพ็ชร ช่วยดลบันดาลอภิบาลรักษาให้อาจารย์ และครอบครัวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืนนาน มีความสุขมากๆ สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการด้วยครับ

ฝากข้อความ

(ข้อความของท่านจะปรากฏที่หน้าสุดท้าย)