bouquet

Guestbook:

เรียงร้อยถ้อยคำส่งสารสัมพันธ์ ถึง

 

“ดร.มัทนา สานติวัตร”

 
เนื่องในวาระเกษียณอายุของ   ดร.มัทนา สานติวัตร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
คณะกรรมการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุอธิการบดี จึงขอเชิญอาจารย์
และบุคลากรทุกท่านร่วมฝากข้อความแสดงความรักและความผูกพัน
เพื่อเป็นที่ระลึกแด่ ดร.มัทนา ในสมุดเยี่ยมชมออนไลน์

111 comments on “Guestbook:
 1. รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ says:

  ศรัทธาและชื่่่นชมในความเป็นผู้นำของ “พี่ตุ่ม” (ดร. มัทนา สานติวัตร) ตลอดเวลาที่ผ่านมา และรู้สึกซาบซึ้้งที่พี่ตุ่มเอาใจใส่ทุกข์สุขของลูกน้องอย่างทั่วถึง คุณงามความดีทั้งปวงที่พี่ตุ่มได้ทุ่มเทให้กับชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงครองใจพวกเราตลอดไปค่ะ ในโอกาสนี้….ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้พี่ตุ่มมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง และมีความสุขสมหวังทุกประการค่ะ

 2. พิสิษฐ์ อธิปัญญากุลและครอบครัว says:

  ในช่วงชีวิตการทำงานของผมร่วม 10 ปี ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับอธิการบดี 2 ท่าน ท่านแรกคือ ดร.ธนู กุลชล ส่วนท่านที่สองคือ ดร.มัทนา สานติวัตร ซึ่งดร.มัทนา เป็นอธิการบดีที่ผมได้ทำงานรับใช้ท่านนานถึง 8 ปี ในช่วงเวลา 8 ปีที่ได้ร่วมงานกับท่าน ผมมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการทำงานของท่านทั้งในด้านงานบริหาร วิธีคิด และที่สำคัญคือความละเอียดรอบคอบที่ท่านมี

  ดร.มัทนา เป็นอธิการบดีที่ใจเย็น และเป็นนักประชาธิปไตย สิ่งที่ผมเห็นคือ ท่านจะรับฟังความเห็นและเหตุผล เปิดโอกาสให้อาจารย์ในชั้นผู้น้อยได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยไม่ปิดกั้นโอกาส หรือถือตัวว่าท่านเป็นผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงสุดของมหาวิทยาลัย

  ในวาระที่ ดร.มัทนาเกษียณอายุการทำงานผมเองรู้สึกเสียดาย และใจหายที่จะไม่ได้ร่วมงานกับท่านในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาอีกต่อไป แต่อีกส่วนหนึ่งผมรู้สึกยินดีแทนท่าน ที่ท่านจะได้ปลดปล่อยภาระอันหนักอึ้งในการบริหารงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพลง และจะได้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข สุดท้ายผมอยากอวยพรให้ ดร.มัทนามีความสุขสงบในชีวิตยามเกษียณอย่างแท้จริง

  Retirement may be an ending, a closing, but it is also a new beginning.

 3. ผศ.ดร. รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ says:

  แด่ ดร. มัทนา สานติวัตร

  ในระหว่างปีพ.ศ. 2550 – 2555 ที่อยู่ในตำแหน่งผอ.กตป. ดิฉันมีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับท่าน ท่านได้เป็นแบบอย่างในการทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย มีความละเอียดรอบคอบในทุกจุดของงาน และให้ความใส่ใจกับทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอมา ดิฉันเชื่อมั่นว่าคุณสมบัติเหล่านี้กลายมาเป็นต้นแบบของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกไม่น้อย เนื่องในวาระที่ท่านเกษียณอายุ ดิฉันขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านนำพามหาวิทยาลัยกรุงเทพและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปสู่ความก้าวหน้าในหลายๆ มิติ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใส และมีชีวิตหลังเกษียณที่สมบูรณ์แบบค่ะ

  Happy Retirement!
  ผศ.ดร. รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์

 4. จันทร์เพ็ญ says:

  เรียน ท่านอธิการบดี
  หนูกราบขอบคุณอาจารย์ที่รับหนูเข้าทำงานที่ ม.กรุงเทพ ขอบคุณที่อาจารย์เป็นเจ้านายที่ประเสริฐสุด เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอาจารย์จะไปเยี่ยม เวลาอาจารย์ไปเที่ยวไปสัมมนาจะมีของมาฝาก เทศกาลปีใหม่จะมีของขวัญให้และพาไปเลี้ยงร้านอาหารอร่อย การกระทำของอาจารย์ทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในความทรงจำโดยเฉพาะภาพการทำงานด้วยความทุ่มเท ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับและภาพที่เห็นเป็นต้นแบบให้หนูมีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานให้ ม.กรุงเทพอย่างแข็งขันและไม่มีวันเบื่อหน่าย ถึงแม้วัน เวลา จะผ่านไปสักกี่ปี อาจารย์จะเกษียณไปแล้วความทรงจำเหล่านี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนไป
  ด้วยรักและเคารพ
  จันทร์เพ็ญ

 5. วีระเกียรติ รุจิรกุล says:

  เปรียบสถาบันนี้ดุจนาวา
  นักศึกษาก็คือผู้โดยสาร
  บุคลากรและเหล่าคณาจารย์
  ร่วมทำงานเพื่อให้เรือขับเคลื่อนไป
  ผู้บริหารกำหนดกลยุทธ์
  เลือกเส้นทางดีที่สุดเพื่อเรือใหญ่
  พานาวาลำนี้ให้ก้าวไกล
  ผู้โดยสารถึงฝั่งได้ดังใจปอง
  ดร.มัทนา สานติวัตร
  ประดุจเพชรรัตนะพราวผุดผ่อง
  จากอาจารย์ผู้สอนศิษย์อย่างแคล่วคล่อง
  เป็นที่รักของเพื่อนพ้องชาวบัญชี
  ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร
  สั่งสมทุกประสบการณ์อย่างเต็มที่
  สู่ตำแหน่งอธิการบดี
  เป็นสตรีคนแรกของสถาบัน
  มากกว่าสี่ทศวรรษสร้างผลงาน
  ด้วยความรักความเชี่ยวชาญความมุ่งมั่น
  ส่งบัณฑิตนับแสนถึงฝั่งฝัน
  มิไหวหวั่นแม้คลื่นลมจะรุนแรง
  บัดนี้เรือ มกท.เข้าเทียบท่า
  ส่ง ดร.มัทนาผู้กล้าแกร่ง
  ผู้เป็นดังกุหลาบเพชรจรัสแสง
  ผู้นำแห่งชาวม่วงแสดได้ผ่อนพัก
  วันเวลาวารีมิรั้งรอ
  มกท.ทุกคนล้วนตระหนัก
  แม้วันนี้ต้องอำลาแต่ความรัก
  ยังสลักอยู่ในใจไปนิรันดร์

ฝากข้อความ

(ข้อความของท่านจะปรากฏที่หน้าสุดท้าย)